Forside

Fonden

Formål

Introduktion

Priser

Erhoff Prisen

Talentprisen

Prismodtagere

Nominering

Bestyrelse

Billeder

Presse

Kontakt

                  

 

Nominering:               

 

                                        Erhoff Prisen 2023


                    Erhoff Fonden uddeler i 2023 to hæderspriser:
    Erhoff Prisen på kr. 250.000 og Erhoff Fondens Talentpris på kr. 50.000.


Erhoff Prisen
gives til en person eller institution, som har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats indenfor udforskning eller behandling af sygdomme, herunder sygdomsforebyggelse.
 

Erhoff Fondens Talentpris tildeles en særdeles talentfuld forsker under 40 år.
Karakteristisk gives talentprisen til en forsker på post.doc. – eller adjunkt niveau med omfattende og originale videnskabelige bidrag til sit biomedicinske forskningsfelt.
 

Ingen af priserne kan ansøges, men bestyrelsen afgør på grundlag af offentligt ind-kaldte kollegiale nomineringer, hvem priserne tildeles.
 

Bestyrelsen for Erhoffs Fond indkalder til kollegial nominering af kandidater til Erhoff Prisen 2023 og Erhoff Fondens Talentpris 2023.
 

Nomineringen sendes elektronisk, samlet i én pdf-fil, og skal indeholde:
 

    1. Kort begrundelse (maks. 2 sider) med fremhævelse af kandidatens væsentligste forskningsbidrag, gerne underbygget af bibliometrisk analyse fra f.eks. Science Citation Index.
    2. Curriculum Vitae (maks. 3 sider).
    3. Bibliometrisk oversigt (maks. 2 sider: 10 væsentligste publikationer inden for de seneste 10 år; h-index fra Web of Science og antal artikler og antal citationer).
 

Kollegiale nomineringer må gerne være på engelsk.
 

Nomineringer sendes senest onsdag den 31. maj 2023 til:
 

Henriette@kahlke.dk
Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond
c/o Advokat Niels Kahlke, Købmagergade 3, 1150 København K
Tlf. 33 12 25 50
 

Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside: www.Erhoffs-Familiefond.dk
 

Bestyrelsen for Erhoffs Fond:
 

Professor Oluf Borbye Pedersen (fondens formand)
Organisationspsykolog Mette Amtoft
Direktør Hans Barth
Advokat Niels Kahlke