Forside

Fonden

Formål

Priser

Erhoff Prisen

Talentprisen

Prismodtagere

Nominering

Bestyrelse

Billeder

Presse

Kontakt

                  

 

Nominering:               

Erhoff Prisen 2019

Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond er en fond, der vil uddele Erhoff Prisen, som hovedregel årligt.

Erhoff Fonden uddeler i 2019 to hæderspriser: Erhoff Prisen på kr. 250.000 og Erhoff Fondens Talentpris på kr. 50.000.

Erhoff Prisen gives til en person eller institution, som har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats indenfor udforskning eller behandling af sygdomme, herunder sygdomsforebyggelse.

Erhoff Fondens Talentpris tildeles en særdeles talentfuld forsker under 40 år. Karakteristisk gives talentprisen til en forsker på post.doc. – eller adjunkt niveau med omfattende og originale videnskabelige bidrag til sit biomedicinske forskningsfelt.

Ingen af priserne kan ansøges, men bestyrelsen afgør på grundlag af offentligt indkaldte kollegiale nomineringer, hvem priserne tildeles.
 

Bestyrelsen for Erhoffs Fond indkalder til kollegial nominering af kandidater til Erhoff Prisen 2019 og Erhoff Fondens Talentpris 2019.

Nomineringen skal indeholde:

    1. Kort begrundelse (1-2 sider) med fremhævelse af kandidatens væsentligste forskningsbidrag, gerne

        underbygget af bibliometrisk analyse fra f.eks. Science Citation Index.

    2. Curriculum Vitae.

    3. Videnskabelig publikationsliste.

Kollegiale nomineringer bedes indsendt elektronisk, og må gerne være på engelsk.
 

Nomineringer sendes senest 1. juli 2019 elektronisk til: (Henriette@kahlke.dk)

 

Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond

c/o Advokat Niels Kahlke

Købmagergade 3

1150 København K Tlf. 33 12 25 50

Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside: www.Erhoffs-Familiefond.dk 
 

Bestyrelsen for Erhoffs Fond:

Professor Oluf Borbye Pedersen (fondens formand)

Organisationspsykolog Mette Amtoft

Direktør Hans Barth

Advokat Niels Kahlke