Forside

Fonden

Formål

Priser

Erhoff Prisen

Talentprisen

Prismodtagere

Nominering

Bestyrelse

Billeder

Presse

Kontakt

                  

 

Nominering:               

Erhoff Prisen:

Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond er en fond, der hvert år vil uddele Erhoff Prisen.

Erhoff Prisen gives til en person eller institution, som har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats indenfor udforskning eller behandling af sygdomme, herunder sygdomsforebyggelse.

Såfremt Erhoff Prisen gives til en person, forudsættes det, at prismodtageren fortsat har en betydelig forskningsaktivitet.

Erhoff Fondens Talentpris:

Erhoff Fondens Talentpris tildeles en særdeles talentfuld forsker under 40 år.
Karakteristisk gives talentprisen til en forsker på post.doc. – eller adjunkt niveau med omfattende og originale videnskabelige bidrag til sit biomedicinske forskningsfelt.

Ingen af priserne kan ansøges, men bestyrelsen afgør på grundlag af offentligt indkaldte kollegiale nomineringer, hvem priserne tildeles.

Bestyrelsen for Erhoffs Fond indkalder til kollegial nominering af kandidater til Erhoff Prisen og Erhoff Fondens Talentpris.

Nomineringen skal indeholde:

1. Kort begrundelse (1-2 sider) med fremhævelse af kandidatens væsentligste forskningsbidrag, gerne underbygget af bibliometrisk analyse fra f.eks. Science Citation Index.
2. Curriculum Vitae.
3. Videnskabelig publikationsliste.

Kollegiale nomineringer bedes indsendt i 4 eksemplarer.

Nomineringer sendes senest      til:

Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond
c/o Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K
Tlf. 33 12 25 50

 

Bestyrelsen for Erhoffs Fond:

Professor Oluf Borbye Pedersen (fondens formand)

Organisationspsykolog Mette Amtoft

Direktør Hans Barth

Advokat Niels Kahlke